Skip to main content

АБВИ ОНЛАЙН УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящото Онлайн уведомление за поверителност („Уведомление за поверителност”) обяснява как „АбВи” ЕООД, ЕИК: 202594913, седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1505, район „Оборище”, бул. „Ситняково” № 48, Сердика център, ет. 7 („АбВи”), обработва лични данни, които събира и получава от потребителите чрез формуляри, уебсайтове, мобилни сайтове, мобилни приложения, както и други цифрови и офлайн услуги и продукти, контролирани от АбВи, които реферират към настоящото Уведомление за поверителност (колективно наричани „АбВи Услуги”).


КРАТКО ОПИСАНИЕ

Тази секция предоставя кратко описание на нашето Уведомление за поверителност. Моля, прочетете цялото Уведомление за поверителност по-долу за по-подробна информация.

Информация, която събираме

Как използваме Вашата информация

Кога споделяме Вашата информация

Вашите избори за поверителност

Сигурност

Достъп до нашите сайтове глобално

Промени по нашето Уведомление за поверителност


Информация, която събираме

АбВи събира следните видове информация чрез АбВи Услугите:

 • Информация, която предоставяте. Лични данни и информация за здравето Ви, които предоставяте, когато се регистрирате за нашите продукти и услуги, отговаряте на въпросници или проучвания или се свързвате с отделите по обслужване на клиенти на АбВи.
 • Информация, събирана автоматично. Вашият IP адрес и неидентифицираща информация относно използваните от Вас АбВи Услуги, може да бъде събирана автоматично, като се използват технологии за проследяване, като например бисквитки. Софтуерът на Вашия браузър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки; въпреки това, бисквитките може да Ви позволят да се възползвате от някои от основните функции на сайта, които може да не работят, ако отхвърлите бисквитките.
 • Информация, събирана от други източници. Можем да комбинираме информация за Вас от АбВи Услугите с информация, събирана офлайн или от външни страни.

Моля, натиснете тук за повече информация »


Как използваме Вашата информация

АбВи използва информацията, която събира, за няколко цели, основните от които:

 • За да Ви предоставим АбВи програми и услуги, които пожелаете.
 • За да персонализираме и подобрим Вашето преживяване в АбВи Услугите.
 • За да подобрим генерално нашите продукти и АбВи Услуги и за други вътрешни бизнес причини.

Моля, натиснете тук за повече информация »


Кога споделяме Вашата информация

АбВи не продава и не разкрива Вашите лични данни на несвързани трети лица без Вашето съгласие, с изключение на:

 • Филиали и трети лица-доставчици на услуги – за предоставяне на услуги и информация на нашите сайтове, включително онлайн маркетинг и реклама, и за да подпомагаме нашите бизнес операции. Ние изискваме тези лица да обработват лични данни в съответствие с подходящи договорни разпоредби за поверителност и сигурност, както и в съответствие с настоящото Уведомление за поверителност.
 • Друго дружество, във връзка с продажбата или прехвърлянето на някои от нашите продуктови линии или подразделения, които включват услугите, предоставяни посредством една или повече от АбВи Услугите.
 • Компетентни регулаторни органи или както е необходимо за АбВи, за да спази правно задължение или искане.

Моля, натиснете тук за повече информация »


Вашите избори за поверителност

Можете да се свържете с нас по всяко време, ако имате въпроси, свързани с настоящото Уведомление за поверителност или относно Личните данни, които събираме за Вас. Моля, изпратете тук Вашите запитвания относно поверителност.

Алтернативно, можете да изпратите писмо до Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Germany (на вниманието на: Длъжностното лице по защита на данните за ЕС).

Моля, натиснете тук за повече информация »


Сигурност

АбВи поддържа подходящи контроли и технически и организационни мерки за сигурност, за да предпази и защити лични данни, но когато Вие споделяте лични данни онлайн, винаги има определен риск, че трети неоторизирани лица могат да получат достъп до Ваша информация. 

Моля, натиснете тук за повече информация »


Достъп до нашите сайтове глобално

Предаването на лични данни между АбВи, неговото дружество-майка – АбВи Инк. (AbbVie Inc.) в Съединените американски щати, и други АбВи филиали се регулира от Споразумението за предаване на данни между  АбВи филиали, което се основава на типовите договори на ЕС за предаване на данни на администратори.

Моля, натиснете тук за повече информация »


Промени по нашето Уведомление за поверителност

Моля, проверявайте настоящото Уведомление за поверителност редовно, тъй като е възможно от време на време да променяме или актуализираме части от настоящото Уведомление за поверителност, при спазване на приложимите изисквания за съгласие и известяване. Всякакви промени ще бъдат своевременно публикувани на тази страница, придружени от нова дата за влизане в сила в горната част на тази страница. 

Моля, натиснете тук за повече информация »


АбВи Онлайн уведомление за поверителност

В сила от 25 май 2018 г. Последна промяна – февруари 2020 г.

Настоящото Онлайн уведомление за поверителност („Уведомление за поверителност”) обяснява как „АбВи” ЕООД, ЕИК: 202594913,  седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1505, район „Оборище”, бул. „Ситняково” № 48, Сердика център, ет. 7 („АбВи”), обработва лични данни, които събира и получава от потребителите чрез формуляри, уебсайтове, мобилни сайтове, мобилни приложения, както и други цифрови и офлайн услуги и продукти, контролирани от АбВи, които реферират към настоящото Уведомление за поверителност (колективно наричани „АбВи Услуги”). 


ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ ОНЛАЙН

Видовете лични данни, които е възможно да събираме и получаваме, докато използвате АбВи Услугите, са описани в този раздел и включват както данните, които ни предоставяте, така и данните, които ние събираме автоматично, докато използвате АбВи Услугите, както и данни, събрани от други източници.

За целите на настоящото Уведомление за поверителност, „Лични данни” означава всякакви данни, отнасящи се до Вас като идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Примери за Лични данни включват име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща. Когато тези данни се комбинират с данни за здравно или медицинско състояние, ние наричаме получената информация „Здравни данни”. Ние събираме Вашите Здравни данни чрез АбВи Услугите само с Ваше съгласие, или ако това се изисква от закона.


Информация, която предоставяте

Не е нужно да се регистрирате за услуга или програма, за да получите голяма част от информацията, налична чрез АбВи Услугите. Въпреки това, част от нашето съдържание е достъпно само за регистрирани или идентифицирани потребители и ще се изисква от Вас да си създадете профил или да предоставите определени данни за себе си, за да Ви предоставим услугата.


Лични данни, които предоставяте по време на регистрация или при отговор на въпросници

АбВи събира Лични данни, които предоставяте посредством АбВи Услугите, например чрез форма за регистрация (включване), за да се регистрирате за програми и услуги на АбВи, за да получавате маркетингови продукти и информация, за да се свържете с екипа за обслужване на клиенти на АбВи или да отговорите на въпросници или проучвания на АбВи. Това може да включва:

 • Име
 • Данни за контакт, като Вашия адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща
 • Данни за регистрацията, като потребителско име и парола
 • Данни, свързани със здравето, застрахователни и демографски данни, с Ваше съгласие, в контекста на програма за подпомагане на пациенти, проучване или въпросник
 • Данни за приходи и демографски данни, когато поискате финансово съдействие за някой от нашите продукти
 • Данни за възнагражденията, когато предоставяте на АбВи услуга в качеството Ви на медицински специалист
 • Данни за заетост, образование и други подобни данни, когато се интересувате от заетост при АбВи
 • Данни, касаещи професия, клинична практика и образование, когато участвате в спонсорирани от АбВи програма, изследване или проучване, в качеството Ви на медицински специалист


Лични данни, които предоставяте по време на други взаимодействия с АбВи

Може да се свържете с АбВи, за да задавате въпроси, да обсъждате Ваши притеснения или да съобщавате по въпроси, свързани с нашите продукти. Ако осъществявате контакт с или поискате информация от АбВи, може да бъдете помолени да предоставите Ваша информация за контакт, както и свързани със здравето данни и/или Лични данни, които са относими към искането Ви.


Данни, които могат да се събират автоматично

Когато използвате АбВи Услугите, можем също така автоматично да събираме определени данни за използването и устройството, както е описано по-долу.

IP адрес

Възможно е да запазим Интернет протокол („IP”) адреса на Вашия компютър или друго електронно устройство, когато посещавате АбВи Услугите. IP адресът идентифицира електронното устройство, което използвате за достъп до сайтовете, което ни позволява да поддържаме комуникация с компютъра Ви, докато използвате АбВи Услугите и да персонализираме съдържанието.

„Бисквитки” и други технологии за проследяване

Също така, събираме информация за използването от Ваша страна на АбВи Услугите чрез технологии за проследяване като „бисквитки” и „пикселни маркери” (web beacons). „Бисквитката” (cookie) е уникален цифров код, който се прехвърля на Вашия компютър, за да проследява Вашите интереси и предпочитания и да Ви разпознава като посетител, който и преди е използвал сайта. „Пикселен маркер” (web bеacon) е прозрачно графично изображение, поставено на уебсайт, електронна поща или реклама, което позволява наблюдение на неща, като активност на потребителя и трафик на сайтове. Тези технологии спомагат за запазването на Вашите предпочитания и ни позволяват да Ви предоставим съдържанието и функциите, които най-вероятно ще представляват най-голям интерес за Вас, въз основа на данни, генерирани при преглеждането на уеб страници („clickstream” data), които показват предишните Ви дейности в АбВи Услугите.

За проследяване на анализи на сайтове използваме Google Analytics, SiteImprove и AdobeSiteCatalyst при условие, че сте дали съгласие. Ако не искате данните Ви да се използват от  Google Analytics, можете да инсталирате браузър добавката за изключване на  Google Analytics, намираща се на страницата за отказване от Google Analytics – Google Analytics opt-out page. Относно SiteImprove, може да откриете отказа в правилата за поверителност на SiteImprove, виж: https://siteimprove.com/en/privacy/, а за AdobeSiteCatalyst, можете да използвате https://www.adobe.com/bg/privacy/opt-out.html.

За да научите повече за бисквитките и други технологии за проследяване, включително как да ги деактивирате, моля, посетете http://youronlinechoices.eu/. Моля, имайте предвид, че някои бисквитки са от съществено значение за функционирането на нашите уебсайтове и изтриването или деактивирането им ще намали функционалността на сайта.

Мобилно проследяване

Някои АбВи Услуги се предлагат като мобилни приложения или като мобилни сайтове, които можете да използвате на мобилното си устройство. Ако използвате мобилно устройство за достъп до и използване на АбВи Услугите, в допълнение към другите данни, описани по-горе, може да събираме следните специфични мобилни данни: идентификатор на устройството или рекламата, тип устройство, тип хардуер, адрес на контролите за достъп до средството (media access control или „MAC” address), идентичност на международно мобилно средство (international mobile equipment identity или „IMEI”), версията на мобилната Ви операционна система, платформата, използвана за достъп или изтегляне на АбВи Услугата (напр. Apple, Google, Amazon, Windows), данни за местоположението, данни за използването относно устройството Ви и използването от Ваша страна на АбВи Услугите.


Данни, събрани от други източници

Можем да комбинираме данни за Вас от посещение в една АбВи Услуга с данни за Вас от посещения в други АбВи Услуги. Също така, може да комбинираме данни за Вас, които се събират чрез АбВи Услугите, с данни, които сме събрали офлайн, както и с данни, предоставени ни от трети страни. 

Върни се в началото >>


КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние използваме Вашите Лични данни, за да Ви предоставим услугите, които сте пожелали, да комуникираме с Вас, да подобрим Вашето преживяване при ползването на АбВи Услугите, да подобрим като цяло нашите продукти и услуги и за други вътрешни бизнес цели, както е описано по-подробно по-долу.


Осигуряване на програми и услуги, които сте пожелали

Ако решите да се регистрирате за някоя от нашите услуги, ние използваме Личните данни, които предоставяте чрез АбВи Услугите, за да отговорим на Вашите въпроси, да Ви предоставим услугите, които сте пожелали, да Ви предложим оптимално клиентско преживяване, за да изпълняваме нашите договорни задължения и/или въз основа на Вашето съгласие.


Маркетинг

Също така, можете да изберете да получавате маркетингова информация от АбВи, като предложения относно продукти или услуги на АбВи, покани за участие в проучвания относно наши продукти или други уведомления и предложения. В такива случаи, ще използваме Вашите данни за контакт и други Лични данни, за да Ви изпратим маркетингова информация. Можете да се откажете от получаването на маркетингова информация по начина, указан в съответното маркетингово съобщение.


Персонализирани потребителски преживявания

Предоставените от Вас Лични данни могат да се използват за създаване на персонализирани предложения, информация или услуги, съобразени с Вашите интереси и предпочитания. Също така, можем да използваме Вашия IP адрес и данните, които получаваме автоматично чрез използването на бисквитки или подобни технологии за проследяване, за да направим АбВи Услугите по-лесни за използване и навигиране, както и да персонализираме съдържанието, предоставено в АбВи Услугите, като предвиждаме информацията и услугите, които може да представляват интерес за Вас. В някои случаи, ние събираме тази информация с Ваше съгласие. В други случаи, ние събираме тази информация с оглед на нашия легитимен бизнес интерес да оптимизираме и персонализираме преживяването на потребителите.


Подобряване на бизнеса и продуктите

С цел да се открият нови факти, които биха могли да помогнат на АбВи да разбере по-добре нуждите на клиентите и да помогнат за подобряване, развитие и оценка на продуктови услуги, материали, програми и лечения, АбВи анализира информацията, която сте предоставили, с оглед на неговите легитимни интереси за подобряване на бизнеса и продуктите.


Анализ на услугите и подобрения

Ние може да използваме информацията, която предоставяте, и информацията, която събираме автоматично за ползването от Ваша страна на АбВи Услугите, за да наблюдаваме моделите на потребителски трафик и предпочитанията, с оглед на нашия легитимен бизнес интерес от подобрения, анализ и оптимизация на АбВи Услугите.


Използване и запазване на данни

Ние ще съхраняваме Лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на посочените по-горе цели, освен ако се изисква друго от приложимите закони или правни заповеди/нареждания.

Върни се в началото >>


КОГА СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ С ТРЕТИ ЛИЦА

Ние споделяме Ваши Лични данни с трети лица само както е описано по-долу. Ние не продаваме или даваме под наем на трети лица Лични данни за техни собствени маркетингови цели.


Филиали, договорни партньори и доставчици

Имаме отношения с различни договорни партньори и доставчици, включително наши свързани дружества - филиали, които ни помагат да извършваме бизнеса си и за които може да е необходимо да имат достъп до Личните Ви данни в процеса на предоставяне на услуги в полза на АбВи. Ние няма да разрешаваме на тези лица да използват Вашите Лични данни за цели, които не са свързани с бизнес дейността на АбВи, и изискваме от тях да обработват Вашите Лични данни, събрани чрез АбВи Услугите, в съответствие с подходящи договорни разпоредби относно поверителността и сигурността, както и в съответствие с настоящото Уведомление за поверителност.


Кобрандирани (съвместно брандирани) сайтове

Можем да си сътрудничим с други дружества, за да Ви предоставим съдържание или услуги на съвместна или „кобрандирана“ база. На кобрандиран сайт, ще виждате на Вашия екран както логото на АбВи, така и логото на партньора, с който се осъществява кобрандиране. За да осъществите достъп до услугите, предлагани на кобрандирания сайт, може да се наложи да попълните нов онлайн формуляр за регистрация и тази информация относно регистрацията е възможно да бъде споделена с партньорите на АбВи, с които се осъществява кобрандирането. Съветваме Ви да се запознаете с индивидуалните политики за поверителност на нашите партньори, с които осъществяваме кобрандиране, тъй като те могат да се различават в някои отношения от нашите политики. Запознаването с тези политики ще Ви помогне да вземете информирано решение дали да предоставите данните си на даден сайт.


Доклади за продуктите

Ако се свържете с АбВи във връзка с Вашия опит в използването на някой от нашите продукти, ние може да използваме предоставената от Вас информация при подаването на доклади до регулаторните органи в индустрията и по друг начин, в съответствие с изискванията на закона. Също така, може да използваме тази информация, за да се свържем с предписващия лекар, с цел да проследим неочаквано събитие, свързано с използването на наш продукт.


Законови права и задължения

При определени ограничени обстоятелства, може да се наложи АбВи да разкрие Ваши Лични данни, за да изпълни задължение или изискване по закон, като например да изпълни задължения за докладване на компетентни по отношение на нас регулаторни органи, свързани с безопасността на нашите фармацевтични продукти, или във връзка с продажба или прехвърляне на наша продуктова линия или подразделение, която/което включва услугите, предоставяни чрез една или повече от АбВи Услугите. В такива случаи ще предприемем мерки за защита на Вашите Лични данни, доколкото е възможно. Също така си запазваме правото да използваме Лични данни, за да разследваме и подвеждаме под отговорност потребители, нарушаващи правилата ни или имащи поведение, което е незаконно или вредно за другите или за собствеността на други лица.

Върни се в началото >>


ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ДЕЦА

В АбВи Услугите АбВи не събира и не използва съзнателно Лични данни директно от деца. Ние не позволяваме съзнателно деца да поръчват наши продукти, да комуникират с нас или да използват някоя от нашите онлайн услуги. Ако сте родител и сте разбрали, че детето Ви ни е предоставило информация, моля, свържете се с нас, като използвате някой от методите, посочени по-долу, и ние ще работим с Вас върху разрешаването на този въпрос.

Върни се в началото >>


ВАШИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Можете да се свържете с нас по всяко време, ако имате въпроси относно настоящото Уведомление за поверителност или относно Личните данни, които събираме за Вас. Съгласно приложимото законодателство за защита на данните, може да имате право да поискате достъп до и/или да коригирате, блокирате или изтриете Личните си данни, да пожелаете предаването им на друг администратор, да оттеглите Вашето съгласие по всяко време (това не засяга законосъобразността на предишни дейности по обработка на данни) или да възразите срещу използването на Лични данни. Ако АбВи не може да Ви предостави исканата информация или да направи исканата от Вас промяна, ще Ви бъдат предоставени причините за това решение. Съгласно местното законодателство, имате право да подадете жалба до местния орган за защита на данните. Моля, изпратете тук Вашите запитвания за поверителност.

Алтернативно, можете да изпратите писмо до Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Germany (на вниманието на: Длъжностното лице по защита на данните за ЕС). 

Върни се в началото >>


СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

АбВи поддържа разумни технически, административни, организационни и физически мерки за сигурност и контроли за защита на Личните данни, събрани чрез АбВи Услугите. Съществува, обаче, винаги известен риск, че неоторизирано трето лице може да прихване интернет предаване или че някой ще намери начин да пробие нашите системи за сигурност. Молим Ви да внимавате при предаването на Лични данни в интернет, особено информацията, свързана със здравето Ви. АбВи не може да гарантира, че неоторизирани трети лица няма да получат достъп до Вашите Лични данни; следователно, когато предоставяте Лични данни в АбВи Услугите, трябва да прецените както ползите, така и рисковете.

Върни се в началото >>


ВРЪЗКИ (ЛИНКОВЕ) КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ И ПРИСТАВКИ НА СОЦИАЛНИ МЕДИИ (SOCIAL MEDIA PLUG-INS)

Настоящото Уведомление за поверителност не се отнася за АбВи Услуги, които не препращат към настоящото Уведомление за поверителност, както и за уебсайтове на трети лица, към които АбВи Услугите могат да препращат. АбВи Услугите могат да използват приставки на социални медии (например бутонът „Харесване” на Facebook, бутон „Споделяне в Twitter”), за да можете лесно да споделяте информация с други хора. Когато посетите АбВи Услугите, операторът на социалната приставка (plug-in) може да постави бисквитка на компютъра Ви или друго електронно устройство, което позволява на оператора да разпознава лицата, които преди са посещавали нашия сайт. Ако сте вписани в профила си в уебсайта на социална медия (напр. Facebook, Twitter), докато навигирате в нашата АбВи Услуга, то приставката на социалната медия позволява на уебсайта на социалната медия да получава информация, че сте посетили АбВи Услугата. Приставката на социална медия също така позволява на уебсайта на социалната медия да споделя информация за Вашите дейности в нашата АбВи Услуга с други потребители на уебсайта на социалната медия. Тези настройки за споделяне се управляват от уебсайта на социалната медия и се уреждат от неговата политика за поверителност.

Върни се в началото >>


ДОСТЪП ДО НАШИТЕ САЙТОВЕ ГЛОБАЛНО

Този сайт е собственост на и се управлява от АбВи Дойчланд ГмбХ & Ко. КГ /AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG/, адрес: Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Германия, но предоставената от Вас информация ще бъде достъпна за нашите филиали, договорни партньори и доставчици в други държави и ако посещавате този сайт от държава извън Вашата държава, комуникацията с нас задължително ще доведе до прехвърляне на информация през международни граници. Лични данни могат да бъдат прехвърлени към нашата компания-майка, АбВи Инк. (AbbVie Inc.) в Съединените американски щати, или към други АбВи филиали, намиращи се на територии, в които може да не е осигурено ниво на защита на Личните данни, равносилно на нивото на защита във Вашата държава. Ние сме сключили с АбВи Инк. (AbbVie Inc.) Споразумението за предаване на данни между АбВи филиали, което се основава на типовите договори на ЕС за предаване на данни на администратори и обхваща всички прехвърляния на Лични данни между АбВи филиали по целия свят, за да се гарантира подходяща защита на Вашите Лични данни. Копие може да получите, като изпратите електронно писмо до [email protected]. Всяко прехвърляне на лични данни към трети лица извън ЕИП (Европейското икономическо пространство) ще се извършва в съответствие с международните ограничения за прехвърляне на данни, приложими съгласно законите на ЕС за защита на данните, включително, когато е подходящо, чрез използване на типовите договори на ЕС за предаване на данни към обработващи лични данни.

Върни се в началото >>


ПРОМЕНИ ПО НАШЕТО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние ще използваме Лични данни само по начина, описан в Уведомлението за поверителност, което е било в сила към момента на събиране на данните от Вас или по начина, разрешен от Вас. Въпреки това, и при спазване на приложимите изисквания за съгласие и уведомяване, или ако това се изисква от закона, си запазваме правото да променим условията на настоящото Уведомление за поверителност по всяко време. Всички промени в настоящото Уведомление за поверителност ще бъдат отразени на тази страница, придружени с нова дата на влизане в сила. АбВи Ви препоръчва редовно да преглеждате това Уведомление за поверителност за промени. Всички Лични данни, събирани при продължаване използването на АбВи Услугите от Ваша страна, ще бъдат обработвани в съответствие с публикуваното актуално Уведомление за поверителност.

Върни се в началото >>


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

В сила от 25 май 2018 г. Последна промяна – февруари 2020 г.

„АбВи” ЕООД („АбВи” или „ние”), ЕИК: 202594913, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1505, район „Оборище”, Столична община, бул. „Ситняково” № 48, Сердика център, ет. 7, е българско биофармацевтично дружество, което разработва и търгува с фармацевтични продукти и предоставя решения, ориентирани към пациентите. АбВи е част от световна група, фокусирана върху развитието на водещи лечения и иновации в световен мащаб. В АбВи полагаме огромна грижа при обработването на лични данни, в съответствие с приложимото законодателство. Събираме и използваме само информацията, необходима за постигане на целите, описани по-долу. По смисъла на приложимото законодателство за защита на данните, АбВи е администратор на лични данни.

АбВи може да събира и използва някои или всички от следните категории лични данни:

 • персонални данни, като Вашето име, възраст, пол и данни за контакт; 
 • професионални данни, като място на практикуване, длъжността Ви, медицинската област, в която работите, професионалните Ви квалификации и научни дейности (като предишен опит в клинични изпитвания и участие в минали или текущи изследователски проучвания с АбВи и други дружества), публикуване на академични или научни изследвания и статии, както и членство в асоциации/сдружения и съвети; 
 • финансови данни, като информация, свързана с плащания, включително данъчен идентификационен номер; и 
 • данни за взаимодействието, осъществено с нас, като например какви срещи сме провели, какви теми сме дискутирали, познаването на и въпросите, които сте имали относно нашия бизнес и продукти, какви материали сме Ви показали и всякакви отзиви, които сте предоставили, както и Вашите мнения и практики за предписване, практики по отношение на поставяне на диагнози на Вашите пациенти и друга подобна информация.

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от АбВи в нашите бази данни с клиенти, за следните цели:

 • организиране на нашите взаимоотношения с Вас, включително анализ, вътрешна отчетност, планиране, организиране и преглед на каквото и да е сътрудничество с Вас и осъществяване на контакт с Вас;
 • в помощ на това да се уверим, че Ви предоставяме информация, която е относима, като се имат предвид Вашата експертиза, интереси и предпочитания; 
 • спазване на приложимото законодателство и регулации (напр. във връзка с контрола върху фармацевтичните продукти).


Вашите права

Можете да осъществите контакт с АбВи, за да поискате достъп до отнасящите се до Вас Лични данни, които обработваме, както и да коригираме неточни данни и да попълним непълни данни. В съответствие с условията и изискванията на приложимото законодателство, можете да възразите срещу обработването на Ваши лични данни от нас, да поискате да ги изтрием, да ограничим обработването на такива данни и/или да ги предадем на Вас или на друг администратор на данни.

За да упражните правата си, за да се свържете с длъжностното лице на АбВи по защита на данните за ЕС и/или за да подадете запитване за поверителност, моля посетете abbvie.com/contactus.html и изберете „Запитване относно поверителност” или ни изпратете писмо по пощата на адрес: Knollstraße 67061 Ludwigshafen, Germany (на вниманието на Длъжностното лице по защита на данните за ЕС).

За да научите повече за използването от страна на АбВи на Вашите лични данни, както и за правата, които имате във връзка с Вашите данни, моля, запознайте се с нашето актуализирано Онлайн уведомление за поверителност на адрес https://www.abbvie.com/privacy/bulgaria.html.


Върни се в началото >>