Skip to main content

Приоритетни терапевтични области

Отдадени сме да предоставяме най-добрите научни постижения на пациентите по цял свят.

Имунология

Съсредоточили сме се върху разработването на революционни лекарства за лечение на хронични прогресивни заболявания, включително такива от областта на ревматологията и дерматологията.

Онкология

Инвестираме в нови механизми на действие, технологии и подходи, за да се противопоставим на най-често срещаните и агресивни онкологични заболявания.

Неврология

Откриваме нови молекули с потенциал да лекуват хронични инвалидизиращи, неврологични заболявания и увреждания, включително множествена склероза, болест на Паркинсон и болест на Алцхаймер.

Вирусология

Работим в сътрудничество с организации в защита на пациентите и водещи заинтересовани страни, за да предложим на хората по целия свят, които живеят със СПИН и хепатит C, отговор на проблемите, които все още не са намерили решение.

Обща медицина

Търсим решения за редица заболявания, за които няма лечение или има само ограничени терапевтични опации, включително кистична фиброза, ендометриоза, маточни фиброзни образувания и диабетна нефропатия.