Skip to main content

АбВи по света

Възможности за развитие в 5 региона и повече от 70 държави

Ние сме една глобална организация, оперираща в пет региона, всеки от които предлага многообразие от възможности. Благодарение на силната ни позиция в глобален мащаб при нас можете да изградите международна кариера.

Търсене във всички обяви

Присъединете се към нашата общност от таланти.

Съединени американски щати

АбВи САЩ със седалище в Норт Чикаго, Илинойс, предлага вълнуващи възможности за разработване и пускане на пазара на модерни терапии и решения в отговор на някои от най-сложните и сериозни заболявания по света. В Норт Чикаго се помещава и нашият Център за върхови постижения в областта на научноизследователската и развойната дейност и нашите оперативни и търговски звена. Разнообразието от налични позиции е безкрайно – от анализатори и учени до стратези и маркетолози.

АбВи разширява онкологичния си център на Западния бряг с три обекта в Района на Санфранциския залив (Редуд Сити, Южен Сан Франциско и Сънивейл), съсредоточени върху откриването и разработването на нови терапии за онкологични заболявания. В тях работят повече от 1 000 учени, клинични специалисти и разработчици на продукти на АбВи със стабилни предприемачески нагласи. Те съчетават експертните си умения в областта на имуно-онкологията, стволовите клетки и клетъчното сигнализиране с познанията си за биспецифичните антитела, конюгатите антитяло-лекарство и технологиите за създаване на ковалентни инхибитори, за да откриват и разработват нови терапии за онкологични заболявания.

АбВи разполага и с център в Масачузетс, в който работят почти 900 души от щата. Центърът на АбВи за биологични изследвания в Устър е мястото, където се откриват нови биологични лекарства и имунологични терапии, там се и разработват и произвеждат биологичните лекарства. През 2016 г. открихме простиращия се на цели 4 460 кв. м. научноизследователски център „Кеймбридж“ в биотехнологичния  клъстер в Кеймбридж, Масачузетс. Там изследваме биологичните механизми, които обуславят невродегенеративните заболявания.

Латинска Америка

Нашият регион в Латинска Америка е съществена част от АбВи. Той е разделен на два подрайона и три самостоятелни държави. Северният ни регион в Латинска Америка се състои от подрайон Анди (Колумбия, Перу и Еквадор), Венецуела, заедно с Централна Америка и Карибския регион. Южният ни регион се състои от Аржентина, Чили и Уругвай. Самостоятелните държави са Мексико, Бразилия и Пуерто Рико. В Латинска Америка и по-точно в Пуерто Рико се намират три най-съвременни оперативни звена. Заради бързото развитие в района нашите поделения в Латинска Америка предлагат богато разнообразие от роли и възможности.

Западна Европа и Канада

В региона Западна Европа и Канада попадат общо 19 държави, като във всяка работи отделен колектив. В този регион се намира втората по големина концентрация на служители, а той предлага богато разнообразие от кариерни възможности. В тази група сме включили и Канада, тъй като нейната система за здравеопазване има много сходства с тези на други държави в региона.

Интегрираната ни база в Лудвигсхафен, Германия, е нашият най-голям център за научноизследователска и развойна дейност извън САЩ. Там работят 1 900 служители, които изпълняват всички стъпки, свързани с изследването, разработването и производството на лекарства. Освен това в региона се намират и четири най-съвременни производствени бази – три в Ирландия и една в Италия.

Източна Европа, Близък Изток и Африка

В Източна Европа, Близкия Изток и Африка попадат три региона – Русия и Общността на независимите държави (ОНД), Централна и Източна Европа и Близкия Изток и Африка. Тъй като тази група обхваща 12 часови зони и много културни различия, работата в региона предлага неповторими възможности в многообразна и динамична среда.

Япония, Азия и Тихи океан

Нашия регион Япония, Азия и Тихи океан се простира на два континента и обхваща 14 локации. Седалището за региона се намира в Сингапур, където се помещават и корпоративното звено за региона, както и нова база, ангажирана с производство на малки молекули и биологични лекарства. В Токио се намира и един от нашите глобални научноизследователски центрове.