Skip to main content

Нашите принципи

Идентичността на АбВи се определя от работата ни – създаваме иновативни лекарства, непрестанно инвестираме в разработването на нови медикаменти и сме отговорни пред обществото. Нашата идентичност се определя от споделените ни убеждения, установени още от създаването на АбВи.

Нашите принципи са основополагащи

Имаме ясна цел и я следваме от създаването си. Ние сме приели отговорността да окажем забележително въздействие върху живота на хората чрез иновативните лекарства и решения, които създаваме заедно. Този стремеж се подхранва от състраданието ни към хората, отдадеността ни да прилагаме иновации, желанието ни да сме полезни на обществото и да извършваме цялата си дейност отговорно и прозрачно.  

Ние в АбВи работим като обединен екип, с грижа за пациентите и техните семейства, служителиге и обществото като цяло. Стремим се винаги да постъпваме правилно, като се придържаме към най-високите стандарти по отношение на качеството, нормативните изисквания, безопасността и ефикасността. Във всяка наша дейност ние прилагаме иновативни методи, за да отговорим на непосрещнати до този момент потребности, като създаваме нови лекарства и подходи към здравеопазването в името на един по-здрав свят.

AbbVie Our Principles image

Нашите принципи

Служителите ни по целия свят приветстват многообразието и различието и се отнасят еднакво към всички – достойно и ...и с уважение, като всеки има възможност да постигне най-доброто, на което е способен. С гордост даваме своя принос – подкрепяме обществото и опазваме околната среда, като оказваме трайно въздействие не само в сферата на здравеопазването, но и извън нея.

Това, което правим не е лесно, но ние не се отказваме, защото нашите постижения вдъхват надежда и променят човешкия живот ежедневно.

Нашите принципи на фокус

Принципите са залегнали в основата на нашата компания. Чуйте какво споделят нашите лидери и служители за своята ангажираност с всеки един от нашите принципи и научете какви са техните виждания за прилагането им.

 

Преобразяваме животи

Стремим се винаги да постъпваме правилно. Тъй като в основата на всичко, което вършим, е залегнала безкомпромисна почтеност, ние се придържаме към най-високите стандарти по отношение на качеството, нормативните изисквания, безопасността и ефективността.Гледайте видеото.


Работим отговорно

Стремим се винаги да постъпваме правилно. Тъй като в основата на всичко, което вършим, е залегнала безкомпромисна почтеност, ние се придържаме към най-високите стандарти по отношение на качеството, нормативните изисквания, безопасността и ефективността. Гледайте видеото.


Търсим и стимулираме иновацията 

Във всяка наша дейност ние прилагаме иновативни методи, за да отговорим на непосрещнати до този момент здравни потребности. Инвестираме в откриването и разработването на нови лекарства и подходи към здравеопазването в името на един по-здрав свят. Гледайте видеото.


Приветстваме многообразието и приобщаването

Отнасяме се еднакво към всички– достойно и с уважение. Служителите ни по целия свят приветстват многообразието и различието, а така всеки получава възможност да покаже най-доброто, на което е способен. Гледайте видеото.

Нашият ангажимент към расова справедливост


Подкрепяме обществото

С гордост подкрепяме обществото и даваме своя принос за опазването на околната среда. Оказваме забележително въздействие, осезаемо не само в сферата на здравеопазването, но и извън нея. Гледайте видеото.