Skip to main content

Нашата стратегия

Нашият фокус е върху устойчивия растеж и това да се справим с най-неотложните здравни предизвикателства в световен план.

Нашата мисия е дългосрочна

Благодарение на съчетанието от целенасочени иновации и търговски мащаб, успяваме да създадем различни продукти, които са от полза за пациентите и медицинските специалисти. Служителите ни по целия свят са обединени от мисията да оказват забележително въздействие върху пациентите.

Мисията на АбВи:

Да създадем водена от иновациите и фокусирана върху пациентите специализирана биофармацевтична компания, способна да постигне устойчиви върхови резултати чрез безупречно изпълнение и непрекъснато създаване на нови медикаменти.

Нашият фокус

Да разработваме иновативни лекарства

Иновативните лекарства водят до впечатляващи ползи за пациентите, клинични резултати и икономическа стойност. Планираме до 2020 г. да пуснем на пазара 20 нови продукта или терапевтични индикации, които да повишат стандарта на грижите и да отговорят на сериозни и непосрещнати до този момент здравни потребности.

Научете повече за нашите лекарства, които са в процес на разработване.

Да разширяваме достъпа до наличните на пазара продукти

Водени от лидерската си позиция на пазара, ще продължим да работим за осигуряване на достъп до продуктите ни за пациентите по целия свят. Доказаният ни опит в тази област ще играе съществена роля за успеха ни.

Научете повече за нашите финансови резултати.

Да обогатяваме все повече културата си

Част от стратегията ни е да привличаме най-талантливите служители и да инвестираме в развитието им. Правим го, като създаваме организационна култура, в която иновацията е водеща ценност. 

Научете какво е да работиш в АбВи.