Skip to main content

Отговорност

Стремим се към напредък в името на здравето и благосъстоянието на пациентите. За да оказваме забележително въздействие върху тях, са необходими научноизследователска дейност, иновации, почтеност и подкрепа, които са много повече от това просто да предоставяме лекарства.   

Лекарствата на АбВи се прилагат за лечение на сериозни здравословни проблеми, които засягат хора на всички възрасти и във всички етапи от живота. Вярваме, че нашето въздействие върху пациентите започва с лекарствата, но определено не приключва там.

Да правим най-доброто, на което сме способни, за пациентите означава да прилагаме научноизследователска дейност и експертни познания, за да направим възможно значимото подобряване на здравето. Това означава да предлагаме безопасни и качествени лекарствени продукти и информация, на която медицинските специалисти да могат да се доверят. Също така означава да оказваме подкрепа на пациентите, за да постигаме най-добрите възможни резултати.

Научноизследователска дейност за по-добри резултати

Постигането на реално подобряване на здравето е не само наша мисия, а и това, което ни прави конкурентоспособни. Искаме да постигнем за пациентите си преобразяваща промяна, а не само постепенен напредък.  Този стремеж започва с откриването и разработването на нови лекарствени продукти и терапевтични подходи, които оказват реално въздействие. Той  включва създаването на медикаменти, достъпни за пациентите и на цени, които здравните системи могат да си позволят.

Етика, безопасност и качество

Водени сме от прозрачност и почтеност в нашите действия, което ни помага да бъдем  предпочитан партньор за медицинските специалисти. Трябва да създаваме висококачествени лекарства, които са достъпни, когато пациентите имат нужда от тях, и да предприемаме активни и непрекъснати действия, за да гарантираме безопасността на пациентите.

Благосъстояние за пациентите, техните семейства и болногледачи

Пациентите разчитат на семействата си, болногледачите си и на обществото за подкрепа по пътя им към оздравяването. Като подкрепяме независими образователни програми за медицински специалисти, пациенти и болногледачи, ние се опитваме да подпомагаме тази система. Подкрепяме подходи, базирани на грижата в семейна среда, за да дадем шанс на пациентите и семействата им да имат пълноценен живот. 

Нашите ангажименти в действие

Вижте конкретни примери за това как претворяваме ангажиментите си в действие, за да постигнем подобрение в здравето и благосъстоянието на пациентите:

Прекрачваме научните доктрини, за да открием лечение на рака.

Според двама дългогодишни изследователи на АбВи научните доктрини трябва да се променят, за да се открият нови хоризонти пред пациентите с онкологични заболявания.

Прочетете повече.