Skip to main content

Клинични изпитвания

Научете как превръщаме научноизследователската си дейност в реалност

Клиничните проучвания на АбВи по целия свят показват как научните открития се превръщат в реални резултати за пациентите. Иновациите на AbbVie създават синергия между науката и бизнеса,  предоставяйки нови възможности за пациентите. 

Научете повече за текущите клинични изпитвания, провеждани от АбВи.