Skip to main content

АбВи подкрепя „Седмицата на лекарствената безопасност“

6 ноември 2023 г.

АбВи България се включва в Осмата ежегодна кампания „Седмица на лекарствената безопасност“, организирана от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Инициативата ще продължи до 12 ноември, като има за цел да се насърчи всеки човек да съобщава за подозирани нежелани лекарствени реакции.

Темата на тазгодишната световна кампания е „Кой може да съобщава нежелани реакции?“ Вземете участие в повишаването на безопасността на лекарствата. Независимо дали сте пациент, лекар, медицинска сестра или фармацевт, Вие можете да дадете своя принос за повишаване на безопасността на лекарствата, като съобщавате нежелани реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тeл.: +359  2 890 34 17,  уебсайт: www.bda.bg

Всички лекарства могат да предизвикат нежелани реакции при някои пациенти. Поради това са предприети мерки за постоянно проследяване на тяхната безопасност след пускането им на пазара. Целта на проследяването на лекарствената безопасност е да се получи повече информация за известните нежелани реакции, както и да се установят евентуални нови нежелани реакции. Регулаторните органи използват системи за откриване и анализ на такива нежелани реакции и предпазване от увреждане на пациенти в бъдеще.

Всяко съобщение е важно за натрупване на повече знания и по-дълбоко разбиране на ползите и рисковете от лекарствата, които се използват в клиничната практика, и позволява да се предпиемат действия за свеждане на рисковете до минимум.

Съобщаването на нежелани реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата спомага за повишаване на безопасността на лекарствата за пациентите по целия свят. В някои случаи това може да доведе до по-добър съвет за предписване, което може да подобри резултатите при пациентите.

Ако Вие или пациент, за когото се грижите, получите нежелана лекарствена реакция, не забравяйте да я съобщите незабавно.

Съобщенията за нежелани реакции могат да се подават лесно чрез уебсайта на Изпълнителна агенция по лекарствата: www.bda.bg като се използва хиперлинка към съответния формуляр – за медицински специалисти или за немедицински лица.