Skip to main content

АбВи подкрепя „Седмицата на лекарствената безопасност“

7 ноември 2022 г.

АбВи България се включва в Седмата ежегодна кампания „Седмица на лекарствената безопасност“, организирана от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Инициативата ще продължи до 13 ноември, като има за цел да се насърчи всеки човек да съобщава за подозирани нежелани лекарствени реакции. Тазгодишната световна кампания се фокусира върху ключовата  роля на всеки  медицински специалист, пациент и болногледач, който съобщава подозирана нежелана лекарствена реакция и с това допринася за безопасната употреба на лекарствата.

Всички лекарства могат да предизвикат нежелани реакции при някои пациенти. Поради това са предприети мерки за постоянно проследяване на тяхната безопасност след пускането им на пазара. Целта на проследяването на лекарствената безопасност е да се получи повече информация за известните нежелани реакции, както и да се установят евентуални нови нежелани реакции. Регулаторните органи използват системи за откриване и анализ на такива нежелани реакции и предпазване от увреждане на пациенти в бъдеще.

Системата за съобщаване на нежелани реакции на ИАЛ събира, систематизира и проучва съобщения на подозирани нежелани реакции. „Като съобщавате подозирани нежелани реакции на ИАЛ, Вие участвате активно в идентифицирането на възникващи въпроси във връзка с безопасността, така че ИАЛ, при необходимост, да може да предприеме действия и да предпази Вас и другите хора от увреждане“ – съобщиха от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Милена Дитова-Даскалович, която отговаря за лекарствената безопасност в АбВи, обясни, че подобни инициативи са от ключова важност, защото много често пациентите не знаят към кого да се обърнат, ако имат съмнения за нежелана реакция. „Пациентските сигнали могат да предпазят други хора в бъдеще, както и помагат на фармацевтичните компании да подобряват безопасността на  продуктите си“ – допълни тя.

Всеки може да съобщи подозирани нежелани реакции на ИАЛ по следните начини:

·         по телефона: +359 2 8903417

·         по e-mail: [email protected]

·         онлайн: www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица или Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти