Skip to main content

Европейската агенция по лекарствата одобри ново лечение за болест на Крон

19 април 2023 г.

Европейската агенция по лекарствата (EMA) одобри първия и единствен орален Janus Kinase (JAK) инхибитор за лечение на умерена до тежка активна форма на болест на Crohn при възрастни пациенти, които имат недостатъчен отговор, загуба на отговор или непоносимост към конвенционална терапия или към биологичен лекарствен продукт. Преди това медикаментът беше одобрен във Великобритания от MHRA, в ОАЕ и в Русия.

Болестта на Крон (БК) е хронично, прогресивно, пристъпно-ремитентно заболяване, характеризиращо се с периоди на възпалителна активност, водещи до увреждане на червата, значително увреждане и отрицателно въздействие върху качеството на живот, свързано със здравето (HRQoL).

При лекуваните пациенти с този медикамент се наблюдава висока степен на заздравяване на лигавицата и постигане на ремисия както в индукционната, така и в поддържащата фаза на терапията. За първи път се одобрява терапия за Болест на Крон в таблетна форма.