Skip to main content

Очаква се нова терапия за болест на Крон да получи одобрение от Европейската агенция по лекарствата до края на годината

25 септември 2022 г.

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба към Европейската агенция по лекарствата даде положително становище за разрешаване за употреба на нова терапия на фирма АбВи за болест на Крон. Медикаментът вече е одобрен за употреба в САЩ и Европа за умерен до тежък плакатен псориазис и активен псориатичен артрит.  Получаването на финално одобрение на новата индикация – болест на Крон от Европейската комисия се очаква през месец ноември 2022 г. Терапията е предназначена за пациенти на и над осемнадесетгодишна възраст с умерена до тежка активна форма на заболяването, които имат недостатъчен отговор, липса на отговор или непоносимост към конвенционална или биологична терапии. „Нашият екип е предприел всички административни стъпки, за да направи достъпна тази нова индикация и в България. Надяваме се възможно най-скоро да е налична за българските пациенти“ – коментира Павел Колев, управител на АбВи за България.

Новото лечение е биологична терапия, която се прилага под формата на инфузионен или инжекционен разтвор. Медикаментът представлява инхибитор на интерлевкин-23 (IL-23), който селективно блокира IL-23 чрез свързване с неговата p19 субединица. 1 Смята се, че IL-23, цитокин, участващ във възпалението и имунните отговори, е свързан с редица хронични имуномедиирани заболявания, включително болест на Крон.2

Болест на Крон е хронично, системно заболяване, което се проявява като възпаление в стомашно-чревния тракт, причиняващо постоянна диария и коремна болка. 3 4 При част от пациентите болестта може да прогресира, да доведе до усложнения, изискващи спешна медицинска помощ, включително операция. 3 4 В световен план честотата на болест на Крон е около 50 души на 100 000 население. По-голяма е честотата на заболяването в Северна Европа и Северна Америка, в сравнение с южните части на тези континенти. 3 4

„Животът с болестта на Крон може да създаде много предизвикателства и значително да повлияе на качеството на живот на пациента“, каза Марк Феранте, доктор по медицина, Катедра по гастроентерология и хепатология, Университетски болници Льовен, Белгия. „Медикаментът на АбВи може да бъде окуражаваща опция за възрастни пациенти, които продължават да имат умерено до тежко активна болест на Крон и очаквам с нетърпение окончателното решение на Европейската комисия.“

 

[1] SKYRIZI [Summary of Product Characteristics]. AbbVie Ltd. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/skyrizi-epar-product-information_en.pdf.
[2] Duvallet, E., Sererano, L., Assier, E., et al. Interleukin-23: a key cytokine in inflammatory diseases. Ann Med. 2011 Nov;43(7):503-11.
[3] The Facts about Inflammatory Bowel Diseases. Crohn's & Colitis Foundation of America. 2014. Available at: https://www.crohnscolitisfoundation.org/sites/default/files/2019-02/Updated%20IBD%20Factbook.pdf. Accessed on January 11, 2022.
[4] Crohn's disease.  Symptoms and Causes. Mayo Clinic. 2022. Available at: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/crohns-disease/symptoms-causes/syc-20353304. Accessed on January 11, 2022.